Azərbaycan Respublikası Xüsusi Dövlət Mühafizə Xidməti

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI
XÜSUSİ DÖVLƏT MÜHAFİZƏ XİDMƏTİ

Xüsusi Dövlət Mühafizə Xidməti

     Azərbaycan Respublikasının Xüsusi Dövlət Mühafizə Xidməti dövlət mühafizəsi obyektlərinin təhlükəsizliyinin təmin edilməsi və mühafizə olunan obyektlərin qorunması, Prezident rabitəsinin, xüsusi dövlət rabitəsinin, dövlət orqanlarının xüsusi təyinatlı informasiya-telekommunikasiya sistemlərinin və şəbəkələrinin təşkilinin, istismarının, təhlükəsizliyinin və inkişafının təmin edilməsi sahəsində səlahiyyətləri həyata keçirən mərkəzi icra hakimiyyəti orqanıdır. Xüsusi Dövlət Mühafizə Xidməti öz faliyyətində Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasını, Azərbaycan Respublikasının qanunlarını, Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin fərman və sərəncamlarını, Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin qərar və sərəncamlarını, habelə Azərbaycan Respublikasının tərəfdar çıxdığı beynəlxalq müqavilələri və Xidmət haqqında Əsasnaməni rəhbər tutur.Heydər Əliyev və
Xüsusi Dövlət Mühafizə Xidməti
Heydər Əliyev və Xüsusi Dövlət Mühafizə Xidməti

     Azərbaycan Respublikasının Xüsusi Dövlət Mühafizə Xidmətinin az vaxtda sürətlə inkişaf etməsi, yüksək statusa, peşəkar kadr personalına və zəruri maddi-texniki bazaya malik olması bilavasitə xalqımızın ümumilli lideri Heydər Əliyevin qaygisi sayəsində mümkün olmuşdur. Təcrübəli dövlət xadiminin Azərbaycanda hakimiyyətdə olduğu dövrlərdə respublikamızda dövlət quruculuğunun bütün sahələri kimi mühafizə xidməti sistemi də böyük dəyişikliklərə uğramışdır. Xüsusən ölkəmiz müstəqillik əldə etdikdən sonra XDMX-nın fəaliyyətinin milli dövlətçilik maraqları baxımından daha da təkmilləşdirilməsi və müasir tələblər səviyyəsinə çatdırılması üçün Prezident Heydər Əliyev bir sıra Fərman və Sərəncamlar imzalamış, mühüm tapşırıqlar vermişdir.


  • www.president.az
  • www.heydar-aliyev.org
  • www.heydar-aliyev-foundation.org
  • www.president.az
  • www.cert.gov.az
Xüsusi Dövlət Mühafizə Xidməti
Bakı şəhəri, Lermontov küç 68
Tel: (+994 12) 435-18-37
Fax: (+994 12) 498-96-48
Email: