«Mən sizə inanıram, etibar edirəm, güvənirəm və bu şərəfli işinizdə sizə uğurlar arzulayıram»
Heydər Əliyev
«Azərbaycan üçün ən ağır günlərdə Xüsusi Dövlət Mühafizə Xidməti ulu öndəri qorudu. Beləliklə Azərbaycanın müstəqilliyini qorudu»
İlham Əliyev
BİZİMLƏ ƏLAQƏ
XÜSUSİ DÖVLƏT MÜHAFİZƏ XİDMƏTİ

AZ1066, Azərbaycan Respublikası,
Bakı şəhəri, Lermontov küçəsi, 68

Faks: (+994 12) 498-96-48

E-poçt: secretary-office@dmx.gov.az

ƏMƏLİYYAT-NÖVBƏTÇİ HİSSƏ

AZ1065, Azərbaycan Respublikası,
Bakı şəhəri, Allahyar Nəsibov küçəsi, 1

Tel: (+994 12) 435-17-60
(+994 12) 435-16-66

MƏTBUAT KATİBİ

AZ1065, Azərbaycan Respublikası,
Bakı şəhəri, Allahyar Nəsibov küçəsi, 1

Tel: (+994 12) 435-17-57

KADRLAR İDARƏSİ

AZ1065, Azərbaycan Respublikası,
Bakı şəhəri, Allahyar Nəsibov küçəsi, 1

Tel: (+994 12) 435-17-45

İXRAC NEFT VƏ QAZ BORU KƏMƏRLƏRİNİN TƏHLÜKƏSİZLİYİ İDARƏSİ

AZ1065, Azərbaycan Respublikası,
Bakı şəhəri, Allahyar Nəsibov küçəsi, 1

Qaynar xətt: 114

TİBB İDARƏSİ - MÜALİCƏ-DİAQNOSTİKA MƏRKƏZİ

AZ1012, Azərbaycan Respublikası,
Bakı şəhəri, Məhəmməd Xiyabani küçəsi, 380

Tel: (+994 12) 435-26-15
(+994 12) 435-26-25

"ULDUZ" İSTİRAHƏT MƏRKƏZİ

AZ2724, Azərbaycan Respublikası,
Xaçmaz rayonu, Nabran qəsəbəsi

Tel: (+994 23) 322-03-23
(+994 23) 322-03-24
(+994 70) 340-97-97

"HƏRBİ OVÇULUQ İTTİFAQI" MMC

AZ1004, Azərbaycan Respublikası,
Abbasqulu Abaszadə küçəsi, 1128-ci keçid, ev 8

Tel: (+994 12) 535-70-50
(+994 12) 535-16-30
Faks: (+994 12) 535-70-51

E-poçt: mail@hoi.dmx.gov.az

Veb-sayt: www.hoi.dmx.gov.az

MƏKTUB YAZ
Məktubu göndər
FAYDALI KEÇİDLƏR
YENİLİKLƏRƏ ABUNƏ
Abunə ol