«Mən sizə inanıram, etibar edirəm, güvənirəm və bu şərəfli işinizdə sizə uğurlar arzulayıram»
Heydər Əliyev
«Azərbaycan üçün ən ağır günlərdə Xüsusi Dövlət Mühafizə Xidməti ulu öndəri qorudu. Beləliklə Azərbaycanın müstəqilliyini qorudu»
İlham Əliyev
Xüsusi Dövlət Mühafizə Xidmətinin Mədəniyyət Mərkəzi
Xüsusi Dövlət Mühafizə Xidmətinin Mədəniyyət MərkəziXüsusi Dövlət Mühafizə Xidmətinin Mədəniyyət MərkəziXüsusi Dövlət Mühafizə Xidmətinin Mədəniyyət MərkəziXüsusi Dövlət Mühafizə Xidmətinin Mədəniyyət MərkəziXüsusi Dövlət Mühafizə Xidmətinin Mədəniyyət MərkəziXüsusi Dövlət Mühafizə Xidmətinin Mədəniyyət MərkəziFAYDALI KEÇİDLƏR
YENİLİKLƏRƏ ABUNƏ
Abunə ol