Azərbaycan Respublikası Xüsusi Dövlət Mühafizə Xidməti

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI
XÜSUSİ DÖVLƏT MÜHAFİZƏ XİDMƏTİ


Xüsusi Dövlət Mühafizə Xidməti haqqında kitab və jurnallar.

Xüsusi Dövlət Mühafizə Xidməti haqqında kitab və jurnallar.


Xüsusi Dövlət Mühafizə Xidmətinin şəxsi heyətinin döyüş və ictimai-siyasi hazırlıq üzrə vəsaitləri.