Azərbaycan Respublikası Xüsusi Dövlət Mühafizə Xidməti

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI
XÜSUSİ DÖVLƏT MÜHAFİZƏ XİDMƏTİ


Azərbaycan Respublikasının ümummilli lideri Heydər Əliyev Xüsusi Dövlət Mühafizə Xidmətinin şəxsi heyəti ilə unudulmaz görüşləri

- 1994-cü il mayın 28-də, Respublika Günündə ümummilli lider Heydər Əliyev Milli Qvardiyaya ilk gəlişi;- 1995-ci il mayın 28-də Respublika Günündə Milli Qəhraman Əfqan Hüseynovun büstünün açılışı münasibəti ilə ümummilli lider Heydər Əliyev yenidən Xüsusi Dövlət Mühafizə Xidmətinin şəxsi heyəti ilə görüşü;- 1996-ci il dekabırın 25-də Xüsusi Dövlət Mühafizə Xidmətinin Milli Qvardiyasının 5 illik yubileyi münasibəti ilə ümummilli lider Heydər Əliyev Xüsusi Dövlət Mühafizə Xidmətinin şəxsi heyəti ilə növbəti görüşü;- 1998-ci il mayın 28-də Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 80-illik yubileyi günündə ümummilli lider Heydər Əliyev Xüsusi Dövlət Mühafizə Xidmətinin şəxsi heyəti ilə növbəti görüşü.