Azərbaycan Respublikası Xüsusi Dövlət Mühafizə Xidməti

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI
XÜSUSİ DÖVLƏT MÜHAFİZƏ XİDMƏTİ


Diplomatik Nümayəndəliklərin Mühafizə İdarəsi

Azərbaycan Respublikası Xüsusi Dövlət Mühafizə Xidmətinin tərkibində Diplomatik Nümayəndəliklərin Mühafizə İdarəsinin yaradılması, onun Əsasnaməsinin və strukturunun təsdiq edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 854 saylı Fərmanı
Rusiya Federasiyasının Moskva şəhərindəki Azərbaycan Respublikasının
Səfirlik Kompleksi

Gürcüstan Respublikasının Tbilisi şəhərindəki Azərbaycan Respublikasının
Səfirlik Kompleksi

Türkiyə Respublikasının Ankara şəhərindəki Azərbaycan Respublikasının
Səfirlik Kompleksi
© Xüsusi Dövlət Mühafizə Xidməti - 2013